Rad doktorice Pentz objavljen u priznatom svjetskom znanstvenom časopisu - Poliklinika Fleur

Rad doktorice Pentz objavljen u priznatom svjetskom znanstvenom časopisu

infekcije
Infekcije genitalnog trakta
10. siječnja 2017.
srcani udar zene
Srčane bolesti u žena – po čemu su drugačije?
9. veljače 2017.

Funkcionalna hipotalamička amenoreja

Naša doktorica Pentz u suradnji sa psihologicom Sandrom Nakić Radoš istražila je temu sve češćeg poremećaja funkcionalne hipotalamičke amenoreje, odnosno izostanka menstruacije u djevojaka i žena (dulje od 6 mjeseci) sa isključenim organskim uzrokom amenoreje.

Ovaj dosta česti, ali reverzibilni poremećaj obuhvaća oko 15-35% svih sekundarnih izostanaka menstruacije.


Ciljevi istraživanja:

Cilj istraživanja bio je ispitati razlike između adolescentica i mladih žena s funkcionalnom hipotalamus amenorejom (FHA) i kontrolne skupine u osobinama, navikama hranjenja i ponašanja, te njihovog odnosa s roditeljima.


Metode istraživanja:

Tri skupine adolescentica i mladih žena koje su sudjelovali u istraživanju: FHA skupina (n = 25), skupina s organiskim uzorkom amenoreje (n = 21) i skupina s redovitim menstrualnim ciklusom (N = 20).
Primjenjeni su upitnici o višedimenzionalnom perfekcionizmu, metodama samokontrole, navikama hranjenja i percepciji prema roditeljskog ponašanja. Klinički intervju (SCID) proveden je sa svakom sudionicom.


Rezultati istraživanja:

Djevojke iz FHA skupine imale su višu razinu perfekcionističkih osobina, tj. višu razinu zabrinutosti zbog grešaka i osobnih standarda, u usporedbi s kontrolnom skupinom. FHA grupa zdravije se hranila u odnosu na kontrolnu skupinu, ali su simptomi anoreksije bili znatno češće prisutni. FHA skupina nije se razlikovala od kontrolne u percepciji roditeljskog odbacivanja ili pretjerane roditeljske zaštite.


Zaključak istraživanja:

Iako nije dokazan poremećaj hranjenja u grupi djevojaka s FHA, u FHA skupini su ustanovljene neke psihološke osobine koje upućuju na kompleksan poremećaj i zahtijevaju multidisciplinarni pristup u liječenju, uključujući osim ginekologa i psihologa/psihijatra.

Rad doktorice možete pronaći na Taylor & Francis Online

Javite nam se preko maila ili u inbox na Facebooku za besplatan primjerak rada.

Obratite nam se s povjerenjem

Ne odgađajte zdravlje

Pošaljite upit