Dr. Stojsavljević Shapeski – novi član tima Poliklinike Fleur

gastoenterolog dr.Sanja Stojsavljević Shapeski

Sanja Stojsavljević Shapeski diplomirala je 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon položenog pripravničkog staža radila je kao znanstveni novak na Zavodu za gastroenterologiju KBC Sestre milosrdnice gdje je 2012. godine započela specijalizaciju iz Gastroenterologije, a 2018. položila specijalistički ispit iz Gastroenterologije i hepatologije. Tijekom specijalizacije usavršavala se na europskim radionicama iz gastroenterologije, hepatologije i ultrazvuka abdomena, te Sveučilišnim klinikama u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Do sada je kao autor i koautor objavila niz znanstvenih i stručnih radova, koautor je knjige Dyspepsia in clinical practice (Springer) i Ultrazvuk abdomena (Medicinska naklada). Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi predmeta na Medicinskom fakultetu kao vanjski suradnik te na poslijediplomskom tečaju I kategorije ‘’Ultrazvuk abdomena’’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2020. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu poveznice značajka metaboličkog sindroma s adenomima debeloga crijeva.

Radi na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice, a uže područje interesa su bolesti jetre, nealkoholna masna bolest jetre i metabolički sindrom, autoimune bolest jetre i virusni hepatitisi.
Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva te Europskog udruženja za bolesti jetre.