GINEKOLOZI

Dr. sc. Ivana Pentz

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije


Dr. Ivana Pentz počela je raditi 1994. u bolnici Sveti duh, baveći se ultrazvučnom dijagnostikom u ginekologiji i porodništvu. Od 1995. do 2000. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KB „Sestre milosrdnice“, također u Zagrebu, gdje je nastavila raditi i postala subspecijalista ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije, u međuvremenu je magistrirala i doktorirala u istom području. Sudjelovala je na svim važnijim hrvatskim i svjetskim kongresima iz područja ginekološke endokrinologije, a na pojedinima i kao predavač. Objavila je više znanstvenih radova i napisala nekoliko poglavlja u knjigama iz istog područja. Završila je niz poslijediplomskih tečajeva I. kategorije iz područja ultrazvuka, 3D/4D ultrazvuka, minimalno invazivne kirurgije, dječje ginekologije, te tečaj primjene CO2 lasera u ginekologiji.

Studijski je boravila više puta na klinikama u Austriji i Njemačkoj, a petnaestogodišnjim iskustvom rada u bolnici, gdje je kao dugogodišnji voditelj ambulante za dječju i adolescentnu ginekologiju te voditelj ambulante za menopauzu, stekla vrlo vrijedno kliničko iskustvo koje joj je pomoglo da sigurno i samostalno nastavi raditi i u privatnoj praksi. Područje njezinog posebnog interesa je minimalno invazivna kirurgija, ginekološka endokrinologija, dječja i adolescentna ginekologija, a u novije vrijeme i ginekološka estetika.

2011. otvorila je vlastitu Polikliniku u Zagrebu,a krajem 2015. godine označilo je preseljenje Poliklinike na novu adresu, u kojoj radi i danas.

Marija Hršak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva


Dr. Marija Hršak od 2001. do 2005. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KBC „Sestre milosrdnice“. Nakon zavšene specijalizacije počinje raditi u Domu zdravlja Zagreb-Zapad, gdje se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom trudnica i ginekologijom.

Završila je poslijediplomski tečaj 1 .kategorije iz područja ultrazvuka, 3D-4D ultrazvuka, te poslijediplomski tečaj iz kolposkopije. Sudjelovala je na večinu važnijih hrvatskih i svjetskih kongresa iz područja ginekološke endorinologije, onkologije, te porodništva.

Radom na Klinici, te u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena, stekla je vrijedno iskustvo, koje joj pomaže i u daljnjem radu.

Gordana Planinić Radoš, dr.med.univ.mag.med.

Specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije


Dr. Gordana Planinić-Radoš, univ. mag. med., rođena je u Njemačkoj gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2002. godine, a 2003. položila je stručni ispit.
Od 2004. do 2009. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KB „Merkur“, a 2012. godine završila poslijediplomski specijalistički studij „Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Završila je niz poslijediplomskih tečajeva I. kategorije iz područja ginekološke minimalno invazivne kirurgije, «Kurt Semm», Hysteroskopie Hands-on Workshop für GynäkologInnen, Schloss Seggau in der Steiermark, Austrija, „Workshop od diagnostic and operative hysteroscopy“, UKC Maribor, Slovenia.
2012.godine upisala doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2015. godine postala subspecijalista ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije.

U proteklih 10 godina više puta boravi na studijskim usavršavnjima u vodećim klinikama u Njemačkoj. Područje njezinog posebnog interesa je minimalno invazivna kirurgija , ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija.

Dr. sc. Edina Berberović, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva


Doktorica Edina je 2013. godine položila specijalistički ispit te postala specijalist ginekologije i opstetricije. Iste je godine doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom doktorske disertacije "Utjecaj glikemije i lipidemije dijabetičkih trudnica na metabolizam ugljikohidrata i lipida fetusa". 2013. godine je završil i specijalistički poslijediplomski studij "Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji.

Od 2006. do 2014. godine radila je kao znanstveni novak - viši asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. godine radi kao specijalist ginekologije u Klinici za ginekologiju i opstetriciju, Klinička bolnica Sveti Duh.

INTERNISTI

Dr.sc. Gorana Mirošević

Specijalist interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije


Dr. Gorana Mirošević završila je medicinski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. do 2006. godine bila je zaposlena kao znanstveni novak u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Interne klinike u KBC “Sestre milosrdnice”. U periodu od 2006. do 2010. godine specijalizira internu medicinu u KBC ”Sestre milosrdnice”.
Od 2010.godine radi kao specijalist interne medicine i voditelj odsjeka endokrinološke onkologije u Zavodu “Mladen Sekso”. 2014.godine postaje subspecijalist iz endokrinologije i dijabetesa, a 2015. godine doktorira.

Istraživač je i bila je koistraživač u više kliničkih studija koje se bave liječenjem šećerne bolest i njezinih komplikacija. Član je bolničkog tima za liječenje debljine. Do sada je objavila značajan broj, što znanstvenih što stručnih, radova iz područja endokrinologije, dijabetologije, endokrinološke onkologije i debljine. U više navrata bila je pozvani predavač na domaćim i međunarodnim kongresima. Član je Zbora liječnika Hrvatske, Hrvatskog dijabetološkog društva, Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog društva za liječenje debljine i Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju.

Doktorica Mirošević izabrana je u 2016. godini od strane pacijenata za najboljeg endokrinologa u Hrvatskoj. Izvor.

Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, prim.

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije


Profesor Neven Ljubičić završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine je redoviti profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2012. godine i redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Gostujući je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pročelnik je Katedre za internu medicinu Stomatološkog fakulteta.

Član je uredničkog odbora i recenzent većeg broja časopisa te član velikog broja prestižnih inozemnih udruženja. U više navrata stručno se usavršavao u inozemstvu.
Potpredsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Prof.dr.sc. Hrvoje Pintarić

Specijalist hitne i interne medicine, subspecijalist kardiolog


Profesor Hrvoje Pintarić od 1997. godine, zaposlen je u KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Klinika za internu medicinu, Zavod za kardiovaskularne bolesti. Od 2012.godine bio je voditelj Kliničke jedinice za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, a od 2019. je pročelnik Centra za hitni prijem KBC-a. Specijalist je hitne medicine, interne medicine, subspecijalist kardiolog. 2013. godine stekao je titulu primarius.

Tijekom 20 godina rada kao invazivni kardiolog (1998.-2018.), učinio je 2321 dijagnostičku proceduru (koronarografija), od čega 1278 intervencija (PCI) te oko 100 elektrofizioloških procedura.

2013. godine, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2019. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2017. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, područje biomedicine i zdravstva, grana interna medicina, pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Predavač je na izbornom predmetu dodiplomske nastave: Sportska kardiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2016. godine izabran je za člana odbora za kardiovaskularne bolesti, razreda za medicinske znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je mentorom sedam disertacija, četiri diplomska rada studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i šest diplomskih radova studenata Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.
2012.-2018. godine bio je pomoćnik Dekana za kliničke medicinske predmete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. član je Odbora za međunarodnu suradnju istog fakulteta. Stalni je sudski vještak iz područja interne i hitne medicine te kardiologije.

U svojoj bogatoj znanstvenoj karijeri objavio je 85 originalna znanstvena ili stručna rada, od čega je 19 indeksirano u Current contents, 17 u Science Citation Index, 10 u Scopusu, 9 u drugim međunarodnim indeksnim klasifikacijama (EMBASE, Excerpta Medica, Index Copernicus) i 30 u drugim časopisima, uz 101 citat i h-index: 6. Autor je dva i koautor u dva objavljena sveučilišna udžbenika, a autor poglavlja u tri. Urednik je dva priručnika, autor poglavlja u dva te autor jednog poglavlja u knjizi. Kao autor ili koautor prezentirao je više od pedeset radova na znanstvenim skupovima, od kojih trideset na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzent je u: British Medical Jurnal, Croatian Medical Jurnal, Acta Stomatologica Croatica, Acta Clinica Croatica, Medica Iadertina, Biochemia Medica, Folia Medica. Bio je član uredništva u Acta Clinica Croatica (2011.-2015.).

Posebno područje interesa profesora Pintarića su opća kardiologija, invazivna i intervencijska kardiologija, sportska kardiologija, hitna medicina.

Prim. mr.sc. Jakov Mose, dr.med.

Specijalist hitne i interne medicine, subspecijalist pulmolog


Naš internist - pulmolog primarijus Jakov Mose posjeduje višegodišnje iskustvo kao liječnik subspecijalist pulmolog. Radio je u Intenzivnoj respiratornoj skrbi bolnice za plućne bolesti i TBC, Rockefellerova u Zagrebu. Od 1989. godine voditelj je intenzivne skrbi Zavoda za hitnu internu medicinu interne klinike KBC „Sestre milosrdnice“. Od 1996. do 2014. godine radio je u Zavodu za plućne bolesti interne klinike, kao voditelj i odjelni liječnik. Osnivač je ambulante za KOPB i alergološke ambulante Poliklinike.

Bio je dopredsjednik Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu i Hrvatskog pulmološkog društva, te član komisije za medicinsku etiku Hrvatskog liječničkog zbora.
Područje njegovog posebnog interesa u pulmologiji su kronična opstruktivna plućna bolest, astma, upale pluća, difuzne plućne bolesti, plućne pojavnosti sustavnih bolesti, pristup pacijentu sa zaduhom i kašljem, respiracijska insuficijencija i liječenje kisikom, te plućna rehabilitacija.
Stečeno iskustvo primjenjuje u svakodnevnom radu u Poliklinici Fleur.

RADIOLOG

Prim dr. sc. Saša Schmidt

Specijalist radiologije, subspecijalist intervencijske radiologije


Primarijus Saša Schmidt završio je Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. do 1999. specijalizira radiologiju u Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. 1999. postaje specijalist radiologije u Poliklinici za medicinsku dijagnostiku. 2008. postaje subspecijal iz intervencijske radiologije, a 2011. doktor znanosti.
U periodu od 1999. do 2005. zaposlen je u Općoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu na odsjecima za digitalnu suptrakcijsku angiografiju, kompjutoriziranu tomografiju, dijagnostiku bolesti probavnog sustava i dijagnostiku bolesti dojke. Od 2005. do 2016. zaposlen u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“ na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Od 2012. do 2016. pročelnik Kliničke jedinice urogenitalne radiologije i radiologije dojke, KBC „Sestara milosrdnica“.

2003. postaje predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. 2012. vanjski suradnik za izvođenje redovne nastave na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 2013. postaje primarijus i viši predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. 2016. - suradničko zvanje naslovnog poslijedoktoranda u Katedri za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

KIRURZI

Elizabet Glavan, dr.med.

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije


Dr. Elizabeth Glavan završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. do 2004. radila je kao znanstveni novak na projektu Klinička primjena fotodinamske terapije na Kirurškoj Klinici KBC „Sestre milosrdnice“. 2004. započela je specijalizaciju iz opće kirurgije u KBC "Sestre milosrdnice". Od 2004. do 2006. sudjeluje u kliničkom multicentričnom ispitivanju djelovanja antibiotika pri abdominalnim infekcijama, sponzoriranom od multinacionalne strane kompanije koje je bilo provođeno u više centara u našoj zemlji.
2009. položila specijalistički ispit iz opće kirurgije i počela raditi na koloproktološkom odjelu Kiruške Klinike. 2011. započela subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije.

Od 2012. aktivno sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave pri Katedri za kirurgiju Medicinoskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Kirurgija i Kirurška propedeutika

Slaven Čiček, dr.med.

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije


Dr. Slaven Čiček završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Od 2004. do 2008. specijalizira opću kirurgiju u KBC "Sestre milosrdnice", stekavši znanje i vještine iz područja operativnih zahvata, te posebno iskustvo u dijagnostici, točnije kolonoskopiji, gastroskopiji i ultrazvuku. 2008. položio specijalistički ispit iz opće kirurgije i počinje raditi na onkološkom odjelu Kirurške Klinike, KBC "Sestre milosrdnice". 2012. godine postaje subspecijalist iz abdominalne kirurgije.

Izvodi sve operacije abdomena (ukupno 20-tak mjesečno), s posebnim fokusom na operacije kolorektalnog karcinoma. Područje posebnog interesa našeg doktora je dijagnostika i liječenje kolorektalnog karcinoma, te operacije ventralne i ingvinalne hernije (Kirurško liječenje pupčanih i preponskih kila).
Završio je niz tečajeva i usavršavanja u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Danas stečeno iskustvo primjenjuje u radu u Poliklinici Fleur.

ANESTEZIOLOG

Mr.sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med.

Specijalist anesteziologije, subspecijalist reanimatologije i intenzivnog liječenja


Završila medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom : Prognostički značaj retrospektivne analize Ki-67 antigena u prognozi planocelularnog karcinoma glave i vrata-. 2003. godine položila specijalistički ispit te stekla status specijalista anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja. Zaposlena u KBC Sestre milosrdnice, Zavodu za anesteziologiju, intezivnu medicinu i liječenje boli, Ambulanta za liječenje boli..

Član Hrvatskog društva za liječenje boli(HDLB), Europskog društva za liječenje boli (EFIC) kao i Svjetskog društva za liječenje boli (IASP), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu te aktivan član Sekcije za bol Društva. Aktivno je sudjelovala u nizu znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te bila predavač na niz simpozija i poslijediplomskih tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta ili stručnih društava HLZ. Koautor je više poglavlja u udžbenicima iz područja anestezije i liječenja boli te autor ili koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja liječenja boli. Doktorica Fumić Dunkić završila je niz edukacija iz područja liječenja boli i palijativne medicine prvenstveno u inozemstvu te aktivno sudjeluje na skupovima s tom tematikom.