GINEKOLOZI

Dr. sc. Ivana Pentz

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije


Dr. Ivana Pentz počela je raditi 1994. u bolnici Sveti duh, baveći se ultrazvučnom dijagnostikom u ginekologiji i porodništvu. Od 1995. do 2000. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KB „Sestre milosrdnice“, također u Zagrebu, gdje je nastavila raditi i postala subspecijalista ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije, u međuvremenu je magistrirala i doktorirala u istom području. Sudjelovala je na svim važnijim hrvatskim i svjetskim kongresima iz područja ginekološke endokrinologije, a na pojedinima i kao predavač. Objavila je više znanstvenih radova i napisala nekoliko poglavlja u knjigama iz istog područja. Završila je niz poslijediplomskih tečajeva I. kategorije iz područja ultrazvuka, 3D/4D ultrazvuka, minimalno invazivne kirurgije, dječje ginekologije, te tečaj primjene CO2 lasera u ginekologiji.

Studijski je boravila više puta na klinikama u Austriji i Njemačkoj, a petnaestogodišnjim iskustvom rada u bolnici, gdje je kao dugogodišnji voditelj ambulante za dječju i adolescentnu ginekologiju te voditelj ambulante za menopauzu, stekla vrlo vrijedno kliničko iskustvo koje joj je pomoglo da sigurno i samostalno nastavi raditi i u privatnoj praksi. Područje njezinog posebnog interesa je minimalno invazivna kirurgija, ginekološka endokrinologija, dječja i adolescentna ginekologija, a u novije vrijeme i ginekološka estetika.

2011. otvorila je vlastitu Polikliniku u Zagrebu,a krajem 2015. godine označilo je preseljenje Poliklinike na novu adresu, u kojoj radi i danas.

Marija Hršak, dr.med.

Specijalist ginekologije i porodništva


Dr. Marija Hršak od 2001. do 2005. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KBC „Sestre milosrdnice“. Nakon zavšene specijalizacije počinje raditi u Domu zdravlja Zagreb-Zapad, gdje se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom trudnica i ginekologijom.

Završila je poslijediplomski tečaj 1 .kategorije iz područja ultrazvuka, 3D-4D ultrazvuka, te poslijediplomski tečaj iz kolposkopije. Sudjelovala je na večinu važnijih hrvatskih i svjetskih kongresa iz područja ginekološke endorinologije, onkologije, te porodništva.

Radom na Klinici, te u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena, stekla je vrijedno iskustvo, koje joj pomaže i u daljnjem radu.

Gordana Planinić Radoš, dr.med.univ.mag.med.

Specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije


Dr. Gordana Planinić-Radoš, univ. mag. med., rođena je u Njemačkoj gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2002. godine, a 2003. položila je stručni ispit.
Od 2004. do 2009. godine specijalizirala je ginekologiju i porodništvo u KB „Merkur“, a 2012. godine završila poslijediplomski specijalistički studij „Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Završila je niz poslijediplomskih tečajeva I. kategorije iz područja ginekološke minimalno invazivne kirurgije, «Kurt Semm», Hysteroskopie Hands-on Workshop für GynäkologInnen, Schloss Seggau in der Steiermark, Austrija, „Workshop od diagnostic and operative hysteroscopy“, UKC Maribor, Slovenia.
2012.godine upisala doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2015. godine postala subspecijalista ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije.

U proteklih 10 godina više puta boravi na studijskim usavršavnjima u vodećim klinikama u Njemačkoj. Područje njezinog posebnog interesa je minimalno invazivna kirurgija , ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija.

INTERNISTI

Ana Matijaca, dr.med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije


Doktorica Ana Matijaca završila je medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža u KBC Zagreb radila kao liječnica u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te u Ustanovi za hitnu medicinu u Zagrebu a potom od 2011. do 2015. godine speciljalizira Internu medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava. Završila je specijalistički poslijediplomski studij iz Endokrinologije i dijabetologije te od 2016. do 2018. završava užu specijalizaciju iz endokrinologije I dijabetologije. Završila je poslijediplomski tečaj I.kategorije iz Ultrazvuka vrata te u svakodnevnom radu obavlja dijagnostiku, liječenje i praćenje iz problematike vezane sa štitnjačom.

Radi kao voditelj Dnevne bolnice za dijabetes, debljinu te endokrinološke dnevne bolnice Zavoda za endokrinologiju, dijabetes I kl.farmakologiju KB Dubrava. Sudjeluje u kliničkim studijama koje se bave liječenjem šećerne bolesti i komplikacija šećerne bolesti te je aktivni I pasivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Član je bolničkog tima za liječenje debljine. Član je Zbora liječnika Hrvatske, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju te Europskog endokrinološkog društva.


Dr.sc. Sanja Stojsavljević Shapeski

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologijeSanja Stojsavljević Shapeski diplomirala je 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon položenog pripravničkog staža radila je kao znanstveni novak na Zavodu za gastroenterologiju KBC Sestre milosrdnice gdje je 2012. godine započela specijalizaciju iz Gastroenterologije, a 2018. položila specijalistički ispit iz Gastroenterologije i hepatologije.
Tijekom specijalizacije usavršavala se na europskim radionicama iz gastroenterologije, hepatologije i ultrazvuka abdomena, te Sveučilišnim klinikama u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Do sada je kao autor i koautor objavila niz znanstvenih i stručnih radova, koautor je knjige Dyspepsia in clinical practice (Springer) i Ultrazvuk abdomena (Medicinska naklada). Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi predmeta na Medicinskom fakultetu kao vanjski suradnik te na poslijediplomskom tečaju I kategorije ‘’Ultrazvuk abdomena’’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2020. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu poveznice značajka metaboličkog sindroma s adenomima debeloga crijeva.

Radi na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice, a uže područje interesa su bolesti jetre, nealkoholna masna bolest jetre i metabolički sindrom, autoimune bolest jetre i virusni hepatitisi. Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva te Europskog udruženja za bolesti jetre.

Prof.dr.sc. Hrvoje Pintarić

Specijalist hitne i interne medicine, subspecijalist kardiolog


Profesor Hrvoje Pintarić od 1997. godine, zaposlen je u KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Klinika za internu medicinu, Zavod za kardiovaskularne bolesti. Od 2012.godine bio je voditelj Kliničke jedinice za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, a od 2019. je pročelnik Centra za hitni prijem KBC-a. Specijalist je hitne medicine, interne medicine, subspecijalist kardiolog. 2013. godine stekao je titulu primarius.

Tijekom 20 godina rada kao invazivni kardiolog (1998.-2018.), učinio je 2321 dijagnostičku proceduru (koronarografija), od čega 1278 intervencija (PCI) te oko 100 elektrofizioloških procedura.

2013. godine, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2019. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2017. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, područje biomedicine i zdravstva, grana interna medicina, pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Predavač je na izbornom predmetu dodiplomske nastave: Sportska kardiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2016. godine izabran je za člana odbora za kardiovaskularne bolesti, razreda za medicinske znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je mentorom sedam disertacija, četiri diplomska rada studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i šest diplomskih radova studenata Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.
2012.-2018. godine bio je pomoćnik Dekana za kliničke medicinske predmete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. član je Odbora za međunarodnu suradnju istog fakulteta. Stalni je sudski vještak iz područja interne i hitne medicine te kardiologije.

U svojoj bogatoj znanstvenoj karijeri objavio je 85 originalna znanstvena ili stručna rada, od čega je 19 indeksirano u Current contents, 17 u Science Citation Index, 10 u Scopusu, 9 u drugim međunarodnim indeksnim klasifikacijama (EMBASE, Excerpta Medica, Index Copernicus) i 30 u drugim časopisima, uz 101 citat i h-index: 6. Autor je dva i koautor u dva objavljena sveučilišna udžbenika, a autor poglavlja u tri. Urednik je dva priručnika, autor poglavlja u dva te autor jednog poglavlja u knjizi. Kao autor ili koautor prezentirao je više od pedeset radova na znanstvenim skupovima, od kojih trideset na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzent je u: British Medical Jurnal, Croatian Medical Jurnal, Acta Stomatologica Croatica, Acta Clinica Croatica, Medica Iadertina, Biochemia Medica, Folia Medica. Bio je član uredništva u Acta Clinica Croatica (2011.-2015.).

Posebno područje interesa profesora Pintarića su opća kardiologija, invazivna i intervencijska kardiologija, sportska kardiologija, hitna medicina.

KIRURZI

Elizabet Glavan, dr.med.

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije


Dr. Elizabeth Glavan završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. do 2004. radila je kao znanstveni novak na projektu Klinička primjena fotodinamske terapije na Kirurškoj Klinici KBC „Sestre milosrdnice“. 2004. započela je specijalizaciju iz opće kirurgije u KBC "Sestre milosrdnice". Od 2004. do 2006. sudjeluje u kliničkom multicentričnom ispitivanju djelovanja antibiotika pri abdominalnim infekcijama, sponzoriranom od multinacionalne strane kompanije koje je bilo provođeno u više centara u našoj zemlji.
2009. položila specijalistički ispit iz opće kirurgije i počela raditi na koloproktološkom odjelu Kiruške Klinike. 2011. započela subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije.

Od 2012. aktivno sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave pri Katedri za kirurgiju Medicinoskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Kirurgija i Kirurška propedeutika

Prim. dr. sc. Zvonimir Puljiz

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije


Dr. Zvonimir Puljiz završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radi na Klinici za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice od 2001. godine gdje specijalizira opću kirurgiju. Subspecijalizarao je plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju (u KB Dubrava 2006. do 2008). Nakon toga i dalje radi na Klinici za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Doktorirao je iz područja melanoma. Završio je niz poslijediplomskih tečajeva - iz ultrazvuka dojke, rekonstrukcije dojke, liječenja melanoma, liječenja hernija, kirurgije šake, estetike te mikrokirurgije.

Kao autor i koautor objavio je niz znanstvenih i stručnih radova. Znanstveni je suradnik Stomatološkog fakulteta.

U radu na Klinici za kirurgiju stekao je vrijedno kliničko iskustvo posebno u problematici melanoma, kirurgije dojke, kroničnih rana, kirurgije šake, perifernih živaca, ali i ostalih područja plastične i opće kirurgije. Sudjeluje u radu multidisciplinarnih timova za melanom i za dojku KBC Sestre milosrdnice.

ANESTEZIOLOG

Doc.prim.mr.sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med.

Specijalist anesteziologije, subspecijalist reanimatologije i intenzivnog liječenja


Završila medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom : Prognostički značaj retrospektivne analize Ki-67 antigena u prognozi planocelularnog karcinoma glave i vrata-. 2003. godine položila specijalistički ispit te stekla status specijalista anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja. Zaposlena u KBC Sestre milosrdnice, Zavodu za anesteziologiju, intezivnu medicinu i liječenje boli, Ambulanta za liječenje boli..

Član Hrvatskog društva za liječenje boli(HDLB), Europskog društva za liječenje boli (EFIC) kao i Svjetskog društva za liječenje boli (IASP), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu te aktivan član Sekcije za bol Društva. Aktivno je sudjelovala u nizu znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te bila predavač na niz simpozija i poslijediplomskih tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta ili stručnih društava HLZ. Koautor je više poglavlja u udžbenicima iz područja anestezije i liječenja boli te autor ili koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja liječenja boli. Doktorica Fumić Dunkić završila je niz edukacija iz područja liječenja boli i palijativne medicine prvenstveno u inozemstvu te aktivno sudjeluje na skupovima s tom tematikom.