Dr. Pentz na Svjetskom COGI kongresu u Londonu - Poliklinika Fleur

Dr. Pentz na Svjetskom COGI kongresu u Londonu

osteoporoza
Što je osteoporoza? – simptomi, dijagnostika i liječenje
10. studenoga 2018.
kontracepcijske pilule
Kontracepcijske pilule
12. prosinca 2018.
Dr. Pentz sudjelovala je na 26. Svjetskom kongresu COGI, održanom u Londonu 23.-25.11.2018.

COGI (Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility) je ''konceptni kongres'' u kojem se vode rasprave i debate o kontroverznim pitanjima u širokom polju ženskog zdravlja.
Na kongresu su sudjelovali stručnjaci iz cijeloga svijeta te raspravljali o nekim vrućim temama iz ginekologije i porodništva.

Raspravljalo se o dilemama oko upotrebe progesterona kao supstitucijske terapije u ranoj trudnoći, do kada i na koji način (vaginalna supstitucija efikasnija), samo do pozitivne embriokardije.

Ponovno se obraća pažnja i predlaže uvođenje testosterona (DHEA) u sklopu HNL uz individualni pristup te zanimljive pokazatelje važnosti testosterona u mnogim dijelovima ženskog tijela, između ostalog mozga, te urogenitalne i analne muskulature. Također se polaže velika nada u lokalnoj (vaginalnoj) primjeni DHEA.


Program cijepljenja protiv HPV je sve uspješniji te će nakon uvođenja 9-valetnog cjepiva postojati novi program skrininga među mladom populacijom te će biti dovoljno napraviti PAPA 2-3 puta u životu, što je zanimljiva i logična preporuka za djevojke koje su ili će biti cijepljene novim 9-valentnim ciepivom.

Osim toga proslavljena je 40. godišnjica prvog IVF-a.

Cijeli kongres prošao je duhu prikupljanja i razmjene iskustva i noviteta s kolegama iz cijeloga svijeta kako bi usluge Poliklinike Fleur bile na svjetskom nivou i nastavile pružiti vrhunsku uslugu svim pacijenticama.