Epiduralna analgezija: Koja su najčešća pitanja? - Poliklinika Fleur

Epiduralna analgezija: Koja su najčešća pitanja?

Polipi na maternici
Što su polipi, kako prepoznati simptome i kako ih liječiti?
19. studenoga 2017.
epiziotomija oporavak
Što nakon epiziotomije?
10. prosinca 2017.
Epiduralna anestezija i porod
Epiduralna analgezija je metoda koja u najboljoj mjeri rješava problem boli u porodu. Za razliku od drugih metoda analgezije, s epiduralnom analgezijom se postiže potpuna kontrola boli i omogućuje bezbolni porod.


Što je epiduralna analgezija?

Epiduralna analgezija je regionalni blok kojim se blokira bolni impuls iz maternice i donjeg dijela trbuha u kralježnicu. Time se postiže senzorna blokada, a motorička je snaga u donjem dijelu tijela održana. Ponekad je teško odrediti dozu i koncentraciju lijeka te se može postići i djelomična motorička blokada (trnci, teže noge) koja prolazi u roku par sati.

Za epiduralnu analgeziju se koriste dvije vrste lijekova: lokalni anestetici kao što su bupivakain, levobupivakain i ropivakain, te opioidi, fentanil i sufentanil. Ovom kombinacijom lijekova se postiže bolja kontrola boli te smanjuju potrebe za količinom obje vrste lijekova.

Kada se daje epiduralna analgezija?

Osnovno je da porod mora započeti odnosno da trudovi moraju biti regularni, javljaju se u pravilnom nizu. Još nedavno se govorilo da žena mora biti otvorena 3-4 cm, ali danas to nije više uvjet.


Kako se daje epiduralna analgezija?

Epiduralna anestezija
Epiduralnu analgeziju izvodi anesteziolog po svim pravilima sterilnosti. Postavljanje epiduralnog katetera se može izvesti u sjedećem položaju ili pri ležanju na boku. Inicijalno se na mjestu postavljanja katetera daje lokalni anestetik kako samo postavljanje katetera ne bi bilo neugodno i bolno za rodilju. Koža na mjestu postavljanja katetera se sterilno opere.

Izuzetno je važna suradnja rodilje i odgovarajući namještaj kako bi procedura protekla što jednostavnije. Prvotno se s epiduralnom iglom verificira epiduralni prostor, a potom kroz iglu postavlja epiduralni kateter koji se ostavlja do poroda.

Epiduralni kateter rodilja obično dobro podnosi i niti ne osjeća.

Kako se daju lijekovi na epiduralni kateter?

Lijekovi se na epiduralni kateter daju redovito, kao pojedinačne doze, kada prestaje djelovanje prethodne doze. Ili, druga opcija je da se lijekovi daju kontinuirano.


Koje su prednosti epiduralne analgezije?

 • Omogućuje rodilji bezbolan porod
 • U određenoj mjeri može ubrzati porod
 • Smanjuje strah i zabrinutost tijekom poroda
 • Kod rodilja koje su ranije imale određeni stupanj anksioznosti i depresije u određenoj mjeri preveniraju egzacerbaciju istih
 • U slučaju da porod završi hitnim carskim rezom može se nastaviti u epiduralnoj anesteziji

Koji su rizici epiduralne analgezije?

 • Može dovesti do pada krvnog tlaka. Nagli pad tlaka može utjecati i na dijete. U tom slučaju se preporučuju infuzije i okretanje na bok, naizmjenično lijevi i desni bok dok anestetik ne počne djelovati
 • U manje od 1% rodilja se javlja postpunkcijska glavobolja. Rješavaju se anesteticima i infuzijama, te u krajnjem slučaju krvnom zakrpom.
 • U rijetkim slučajevima se može javiti bol u leđima, bol na mjestu postavljanja katetera, mučnina, otežano mokrenje. Ovi simptomi obično brzo prolaze.
 • Kod rodilja kod kojih je prisutna otežana suradnja u završnoj fazi poroda, epiduralna analgezija može dovesti do instrumentalnog dovršetka poroda ili hitnog carskog reza
 • U izuzetno rijetkim situacijama se može dogoditi oštećenje živca na mjestu postavljanja kateteraKoja su najčešća pitanja vezana za epiduralnu analgeziju?

Jeli postavljanje epiduralnog katetera bolno?

Ovisno o rodilji koju pitate. Neke rodilje to opisuju kao nelagodu ili osjećaj pritiska.

Može li epiduralna analgezija utjecati na dojenje?

Epiduralna analgezija ne utječe na dojenje

Može li epiduralna analgezija utjecati na porod?

Epiduralna analgezija ne utječe na trajanje poroda. Eventualno, ako se da prekasno može produžiti fazu izgona. Ako dovede do smanjenja trudova, daje se intravenski oksitocin.

Hoću li moći tiskati?

Za tiskanje nije potreban osjećaj boli. Ako je rodilja pripremljena za porod i u slučaju kada ne osjeti trudove i ima djelomični motorički deficit u nogama može tiskati.

Hoće li epiduralna analgezija djelovati?

Njezino djelovanje je uspješno u preko 90% slučajeva. U manje od 10% slučajeva se dogodi da epiduralna analgezija djelomično uhvati. Postoji jedan areal u području desnog ili lijevog jajnika ili neki drugi dio koji nije do kraja obezboljen. Može se nadodati doza lijeka, korigirati položaj katetera ili nanovo postaviti kateter na drugom nivou.
Kada se epiduralna analgezija ne može dobiti tijekom poroda?

 • Kod poremećaja zgrušavanja krvi
 • Niskih vrijednosti trombocita
 • Infekcije na mjestu uboda
 • Relativna kontraindikacija je tetovaža na mjestu postavljanja katetera

Napisano od: Mr.sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med,, Specijalist anesteziologije, subspecijalist reanimatologije i intenzivnog liječenja.

Obratite nam se s povjerenjem

Ne odgađajte zdravlje

Pošaljite upit


  Kontakt